تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب نوعی واحد پورتابل می باشند که جهت تصفیه انواع فاضلاب بهداشتی و صنعتی در ظرفیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در پکیج های تصفیه فاضلاب تمامی مراحل تصفیه فاضلاب و تجهیزات الکتریکال و الکترومکانیکال مورد نیاز جهت تصفیه فاضلاب وجود دارد. پکیج های تصفیه فاضلاب قادر می باشند که پساب […]

حوض هوادهی
تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال – هوادهی گسترده

فرآیند لجن فعال فرآیند لجن فعال در سال 1914 در انگلستان ابداع شد . در این فرآیند توده ای فعال از میکروارگانیسم ها تولید می شود که قادر به تثبیت هوازی مواد زاید می باشد ، لذا آن را فرآیند لجن فعال می نامند . در این سیستم مواد زائد آلی وارد راکتور می شود […]

کلاسیفایر
کلاسیفایر

کلاسیفایر یکی از انواع دانه گیر می باشد که جهت جداسازی دانه در ابتدای تصفیه خانه های آب و فاضلاب استفاده می گردد. بهتر است بدانید فاضلاب هر آبی است که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت و کارایی خود را برای آن مصرف از دست داده باشد. در واقع […]